4 minuten lezen

“Niet eerder lukte het om in zo een korte tijd met alle betrokkenen zoveel inzicht op tafel te krijgen en er concrete acties aan te koppelen. Nu willen we die andere scenario’s ook graag meteen uitspelen.”

Hoe LEGO hielp om onderhoudsscenario’s voor de brug uit te spelen

In 2015 werd de nieuwe Botlekbrug aangelegd over de Oude Maas in Rotterdam. Eén van de grootste hefbruggen van Europa, waarover de snelweg A15 loopt, een fietsstrook en een spoorweg voor goederenvervoer. De brug heeft twee beweegbare hefdelen en vormt een overspanning van 92 meter.

Zo’n complex bouwwerk aanleggen is één, het ook goed onderhouden is een tweede. Op papier is uit te denken wat voor onderhoudssituaties zich voor kunnen doen, maar die ook werkelijk tastbaar maken en van meerdere kanten bezien – dat is wat ProRail, Rijkswaterstaat en A-lanes gezamenlijk deden met behulp van LEGO SERIOUS PLAY.

Naar aanleiding van een zogenaamde RAM-analyse voor het beheer en (ongepland) onderhoud van de brug speelden de verschillende partijen betrokken bij de aanleg en het operationeel houden van de brug twee scenario’s uit. Bij de ene ging het om het falen van de mechanische controle inrichting en bij de andere om het mogelijk moeten vervangen van de elektromotor. Naast die twee scenario’s onderkenden we er nog een aantal die de moeite van het uitspelen waard zijn.

Dat uitspelen deden de vertegenwoordigers van de verschillende organisaties met LEGO SERIOUS PLAY in een zogenaamde ‘dry run’. Zij bouwden eerst in hoofdlijnen de infrastructuur uit en de verschillende ‘ingrediënten’ die een rol spelen in de scenario’s: concrete actoren en factoren. Daarna doorliepen ze stap voor stap de genoemde scenario’s, en speelden deze uit met de bouwwerken. Dat resulteerde per scenario in een doordachte opstelling van de gebouwde modellen, waardoor beter zicht ontstond op wat met wat samenhangt en welke partijen wat te doen hebben in welke situatie.

In beide uitgespeelde scenario’s kwam duidelijk naar voren dat in sommige situaties de belangen van betrokken partijen met elkaar op gespannen voet staan. Ook ontdekte men verschillende ‘blinde vlekken’ en kwam aan het licht dat nog niet voor elke situatie de juiste procedures van kracht zijn. Door met LEGO SERIOUS PLAY te werken werd dat inzicht (driedimensionaal) versterkt en lukte het om ‘samen hetzelfde te zien’ en af te spreken wat nog moet gebeuren.

“Niet eerder lukte het om in zo een korte tijd met alle betrokkenen zoveel inzicht op tafel te krijgen en er concrete acties aan te koppelen. Nu willen we die andere scenario’s ook graag meteen uitspelen.”

Heb je in je werk ook te maken met complexe zaken waar meerdere partijen bij betrokken zijn? Maak die dan ook eens driedimensionaal en bouw ze uit. Je zult zien dat dat meer overzicht en inzicht schept. En wanneer je de gelegenheid aangrijpt om ook enkele scenario’s uit te spelen – met jouw handen, en die van de andere betrokkenen – zul je zien dat hoe complex een vraagstuk ook is, de collectieve intelligentie van de groep het kan doorgronden.