4 minuten lezen

Door de gestructureerdheid van de methode zijn de consultants van Reeleaf zelf aan de slag gegaan met wat zij zelf nodig hebben. Op die manier dragen ze zelf bij aan de ideevorming en is er tegelijk ook draagvlak in de organisatie voor de daadwerkelijke uitvoering.

Martijn Warmerdam, Directeur Reeleaf

Het is kenmerkend voor een consultancybureau dat de consultants vooral onderweg of opdrachtgevers zijn. In sommige gevallen zitten consultants vaker bij hun opdrachtgever dan hun eigen werkgever. Het gevaar d op de loer ligt is dat men zich minder betrokken voelt bij de moeder organisatie. Iets wat in de huidige markt al snel kan zorgen voor een hoog verloop bij de organisatie. Voor het bedrijf Reeleaf is het niet anders.

Boeien en binden van medewerkers aan je organisatie is  een veel gehoorde kreet. Hoewel het een korte kreet is, is het een complex vraagstuk om te beantwoorden. Hoe dan? Het antwoord ligt toch verborgen in de collectieve intelligentie van de groep. De consultants zelf hebben vaak het beste beeld bij wat ze nodig hebben. Door de informatie op een gestructureerde manier op te graven bij de mensen kun je komen tot een gedragen antwoord op dit vraagstuk. Door de ideeën en inzichten die ontstaan is er al snel begrip en committeert men zich op de oplossingsrichting. Het vergt moed van de werkgever om mee te gaan in de ideeën. Ze zijn misschien niet waar je direct aan denkt, maar zeker wel realistisch om op te pakken.

Deze specifieke casus had een extra vraagstuk er doorheen verweven: De deelnemers moesten elkaar beter leren kennen. Wie ben jij, wat breng je mee, wat zijn je achtergronden? Waar droom je van om over twee jaar te zijn? Allemaal waardevolle verhalen die bijdragen aan de onderlinge verbinding. Men weet elkaar sneller te vinden en er werden ter plekke ook hulpvragen aan elkaar gesteld. Gericht op persoonlijke maar ook professionele ontwikkeling.

De workshop voor Reeleaf nam vier uur in beslag met 11 deelnemers en de vangst is een viertal thema’s Deze zijn samengevoegd uit de bouwwerken die de deelnemers hebben gemaakt. In een evaluatie zijn de vervolgstappen bepaald om het hele traject tot een succes te maken.

Eén van de conclusies van de opdrachtgever was dat er meer overeenkomsten tussen de consultants waren dan men op voorhand gedacht had. Daarnaast verscheen er gedurende de workshop toch voorzichtig een profiel van een typische medewerker voor Reeleaf.

Dit soort vraagstukken zijn niet makkelijk te beantwoorden. Om het dan ook vervolgens handen en voeten te geven is het van essentieel belang om met de mensen te praten die het aangaat. Door voor de workshop de LEGO SERIOUS PLAY methode te gebruiken hebben alle deelnemers op een enthousiaste manier hun steentje bijgedragen aan een gedragen eindresultaat.