3 minuten lezen

In een wereld die snel veranderd proberen we plannen voor de toekomst te maken. We ontwikkelen een strategie terwijl we lang niet altijd weten wat er in de nabije toekomst gaat veranderen. Een strategie die vandaag bedacht wordt kan over een jaar alweer obsoleet zijn. De conclusie dat de toekomst een verbeterde versie van het heden zal zijn is dus achterhaald.

We moeten radicaal anders denken en misschien geen strategie meer bedenken maar leidende principes ontwikkelen die ons helpt beslissingen te nemen in een toekomst waarvan we niet weten hoe die er uit zal zien. Deze flexibiliteit geeft ons de mogelijkheid om vervolgens om te gaan met scenario’s waar we niet aan gedacht hadden.

De LEGO® SERIOUS PLAY® methode stelt ons in staat om serieus te spelen met de vraagstukken. Alle deelnemers doen mee en zijn betrokken bij de workshop en de inhoud er van. Dit wordt verzorgd door het proces dat de methode doorloopt. Door de zogeheten hands on mentaliteit van zullen mensen al bouwend en al spelend nieuwe ideeen ontdekken en uit kunnen proberen, nieuwe dingen te ontdekken en deze ook gelijk toe te passen op de aanwezige bouwwerken. Gaandeweg zullen bouwwerken en landschappen ook wijzigen door inzichten die tijdens ingebouwde reflectierondes opgedaan worden.

De opgedane kennis tijdens een LEGO® SERIOUS PLAY® helpt mensen in organisaties om betere en ook gedragen beslissingen te nemen in voorkomende gevallen.

Door een helder en gedragen beeld op de leidende principes word je als medewerker en als organisatie beter in staat gesteld om beslissingen te nemen in de (nabije) toekomst ook al zijn sommige obstakels niet direct zichtbaar.

Get your workshop proposal